Vervolg

Resultaten

Onderzoek

De onderzoekers werken nog aan het project. Inmiddels is de digitale versie van het Zorgpad Stervensfase ontwikkeld en gekoppeld aan een registratiesysteem. Dit webbased registratiesysteem voldoet aan alle eisen op het gebied van privacybescherming. De eerste testen van het systeem liepen gelijk op met het vertalen van de Engelse versie van het Zorgpad Stervensfase.  Aanpassingen naar aanleiding van de eerste praktijktest en het zoveel mogelijk aansluiten bij de Engelse versie resulteerde in het digitale Zorgpad Stervensfase 2.0. Een groeiend aantal instellingen werkt nu mee aan het verder testen van het systeem.
Internationale samenwerking is inmiddels opgezet in de vorm van het oprichten van de International Reference Group LCP en het samenwerkingsverband ICER (International Collaborative for End-of-life care Research).
Op dit moment bereiden de onderzoekers het eerste wetenschappelijke proefproject met dit systeem voor. Dit onderzoek zal zich richten op dehydratie in de stervensfase.

Aanbevelingen

Deze volgen na voltooiing van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website