Projectomschrijving

Steeds meer instellingen in Nederland maken gebruik van een systematisch stappenplan voor zorg in de stervensfase, het zogeheten Zorgpad Stervensfase. Dit zorgpad biedt een goede mogelijkheid om parallel hieraan een databank op te zetten.

Een dergelijk registratiesysteem maakt kwaliteitsbewaking, het formuleren van referentiepunten, en het doen van wetenschappelijk onderzoek eenvoudiger. Bovendien biedt het mogelijkheden voor samenwerking met een internationaal onderzoeksconsortium rond het Zorgpad, dat nu wordt opgezet.

Gebruik van het Zorgpad Stervensfase leidt tot aantoonbare verbeteringen in de verslaglegging. Ook vermindert het de last van symptomen bij de patiënt, en draagt het bij aan een betere rouwverwerking bij de nabestaanden.

In het eerste jaar van dit project zal de database worden opgezet, en leren zorgverleners met welke gegevens ze die moeten vullen. De drie jaren daarna zal het systeem getest worden met twee proefprojecten. Die richten zich op het beleid in de stervensfase rondom twee aspecten: reutelen en dehydratie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website