Projectomschrijving

Doel: vergroten kennis palliatieve zorg in verpleeghuizen en thuiszorg

Uit knelpuntenanalyse van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM), evaluaties van Informare en de ervaring met het STEM project, kwam naar voren dat kennis op gebied van palliatieve zorg in verpleeghuizen en de thuiszorg nog onvoldoende is. Zorgconsulenten palliatieve zorg kunnen de zorgteams ondersteunen in het organiseren van palliatieve zorg volgens de laatste richtlijnen. 

Resultaat: opgeleide zorgconsulenten delen kennis en geven workshop

Hiertoe zijn 8 verpleegkundigen opgeleid tot zorgconsulent palliatieve zorg. Door het opleiden van de zorgconsulenten werd direct op de werkvloer kennis over palliatieve zorg gedeeld op een toegankelijke manier. Ze hebben workshops gegeven om kennisniveau van de afdelingen te verhogen. Ook hadden ze inzicht in welke hiaten er zijn op gebied van kennis en kunnen en konden hier adequaat op inspelen. De consulenten zijn proactief bezig, stappen zelf op teams af, geven klinische lessen en door de toename van consultvragen merken ze dat door deze inspanningen teams hen beter weten te vinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website