Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van 01-09-2014 tot en met 01-09-2015 heeft Zorggroep Charim gewerkt aan het Verbeterproject Zorgconsulenten palliatieve Zorg.

In dit jaar zijn 3 verpleegkundigen van Hospice De Wingerd, onderdeel van Zorggroep Charim, opgeleid tot zorgconsulenten palliatieve zorg. Zij zijn vanaf de start op drie Charimlocaties aan het werk gegaan. In de loop van het jaar hebben zij hun werkgebied uitgebreid naar 5 locaties en naar de thuiszorg van de zorggroep. De zorgconsulenten werkten aan bekendheid onder de zorgverleners en de behandeldienst. Zij werkten aan kennis- en deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers en coachten en adviseerden hen. Dit alles met als doel: het optimaliseren van de palliatieve en palliatief-terminale zorg voor alle cliënten en naasten van Zorggroep Charim.

Vanuit de ontwikkelde visie op palliatieve zorg en de gestarte samenwerking binnen alle disciplines zijn we enthousiast het tweede jaar in gegaan. Dit vervolgjaar wordt geborgd door Zorggroep Charim.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van 01-09-2014 tot en met 01-09-2015 heeft Zorggroep Charim gewerkt aan het Verbeterproject Zorgconsulenten palliatieve Zorg. In dit jaar is een charimbrede visie op palliatieve zorg ontwikkeld en tot stand gekomen. Vanuit deze visie is een belangrijke basis gelegd om verder te werken aan de doelstelling van het project: 'het optimaliseren van palliatieve en palliatief-terminale zorg voor alle cliënten van Zorggroep Charim'.

Drie verpleegkundigen van Hospice De Wingerd, onderdeel van Zorggroep Charim, zijn opgeleid tot zorgconsulenten palliatieve zorg. Zij hebben in het afgelopen jaar bekendheid gegeven aan hun aanwezigheid en hun wijze van begeleiding en ondersteuning.

De zorgconsulenten hebben in het projectjaar hun werkgebied uitgebreid naar 2 andere locaties binnen Zorggroep Charim. Ook hebben zij samenwerking gestart met de thuiszorg van de zorggroep.

Er is een start gemaakt met deskundigheidsbevordering van de zorgmedewerkers dit zal in het komende jaar een vervolg krijgen.

Contact werd gelegd met vrijwilligersorganisaties in de regio (VPTZ, NPV) om meer aandacht (zorg) te verkrijgen voor de palliatieve en palliatief-terminale cliënt; ook deze contacten krijgen een vervolg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorggroep Charim levert zorg aan een grote groep ouderen in de regio Zeist en Veenendaal. High Care Hospice De Wingerd valt onder dezelfde zorggroep. De expertise van de gespecialiseerde zorg van het hospice kan ingezet worden voor het optimaliseren van palliatieve en palliatief-terminale zorg aan alle ouderen binnen Charim.

 

* Aan palliatieve zorg is niet alleen in de terminale fase behoefte, maar nadrukkelijk ook in de voorafgaande periode.

* Vroegtijdige zorgplanning voorkomt ineffectieve, pijnlijke en belastende behandelingen in de terminale fase voor cliënt en naaste.

* De palliatieve zorg is gericht op vier aandachtsgebieden: het somatische, psychische, sociale en spirituele. Goede afstemming door alle betrokkenen is essentieel voor optimale zorg

 

Geconstateerde hiaten binnen Charim:

* In de algemene visie van Charim krijgen de begrippen palliatieve en palliatief-terminale zorg geen expliciete aandacht

* De inhoud van de begrippen palliatieve en palliatief-terminale zorg zijn niet onder alle medewerkers van Charim bekend

* Richtlijnen voor Palliatieve Zorg en meetinstrumenten worden nauwelijks ingezet

* Geen pro-actieve planning

* Er is onvoldoende afstemming tussen alle betrokkenen op de vier aandachtsgebieden

* Tekort aan aandachtszorg

 

Beoogde resultaten van het project:

* Minder ongewenste overplaatsingen of opnames; zodat meer cliënten met deskundige zorg in hun woonomgeving kunnen overlijden

* Cliënten en familie worden goed geïnformeerd over mogelijkheden rondom begeleiding en behandeling tijdens hun ziekteproces en krijgen daardoor de mogelijkheid tot het maken van keuzes

* Zorgmedewerkers voelen zich ondersteund in het bieden van palliatieve en palliatief-terminale zorg en ervaren dat deze zorg door een multidisciplinair team wordt uitgevoerd waarvan zij een volwaardig onderdeel uitmaken

* Betere controle bij cliënten van ziektesymptomen en problemen, betere symptoombestrijding en dus meer comfort in de laatste levensfase, waarbij aandacht is voor zorgbehoeftes op zowel lichamelijk, psychosociaal als spiritueel gebied

* Familie voelt zich betrokken en ondersteund in het proces van ziek zijn, afscheid nemen en sterven

* Meer geplande zorg, minder crisismomenten

* Meer aandachtszorg voor palliatieve en palliatief-terminale cliënten

* Doorontwikkeling van het Goede Voorbeeld. We stellen richtlijnen, stappenplannen aan andere organisaties en netwerken beschikbaar

 

Hiertoe worden in het project de volgende middelen ingezet:

* Inzet van zorgconsulenten palliatieve zorg

* Deskundigheidsbevordering zorgmedewerkers

* In kaart brengen van de palliatieve cliënten m.b.v. surprise question

* Opstellen, bijhouden en bijstellen van specifieke zorgplannen voor de palliatieve en palliatief-terminale cliënten, n.a.v. besprekingen in structurele M.D.O.'s

* Gebruik Richtlijnen Palliatieve Zorg

* Meer inzet van vrijwilligers

 

De borging en bestendigheid van het Goede Voorbeeld wordt o.a. geregeld door:

* Toezegging van zorggroep om het project na 1 jaar te verlengen en verder uit te bouwen (2015-2016)

* Afspraken met het bestuur van de zorggroep over duurzame inbedding in de organisatie gedurende de looptijd van het project

* Opstellen en beschikbaar stellen van richtlijnen/stappenplannen en andere documenten voor de verschillende onderdelen van het project. Bereidheid tot mondelinge informatie en advies

* Afspraken over communicatie en borging met andere uitvoerenden van dit Goede Voorbeeld

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website