Projectomschrijving

Doel: zorg optimaliseren door inzet zorgconsulenten

Zorggroep Charim had als doel de palliatieve en terminale zorg aan cliënten en naasten te optimaliseren door inzet van zorgconsulenten. Dit zijn ervaren verpleegkundigen vanuit het hospice. 

Resultaat: zorgconsulenten opgeleid en ingezet in hospices en thuiszorg 

In een jaar zijn 3 verpleegkundigen opgeleid tot zorgconsultent palliatieve zorg en zijn meteen gaan werken op 3 locaties. Dit werd gedurende het jaar uitgebreid naar 5 locaties en naar de thuiszorg. Ze werkten aan bekendheid onder zorgverleners en behandeldienst, kennis- en deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers en coachten en adviseerden hen. 

Vervolg: deskundigheidsbevordering en meer aandacht voor palliatieve cliënt

De deskundigheidsbevordering zal in het komende jaar worden vervolgd. Contact werd gelegd met vrijwilligersorganisaties in de regio(VPTZ, NPV) om meer aandacht (zorg) te verkrijgen voor de palliatieve en palliatief-terminale cliënt; ook deze contacten krijgen een vervolg. Vanuit de ontwikkelde visie op palliatieve zorg en de gestarte samenwerking binnen alle disciplines zijn ze enthousiast het 2e jaar in gegaan, wat wordt gebord door de zorggroep. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website