Projectomschrijving

Binnen het netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid Kennemerland en Amstelland & Meerlanden wordt samengewerkt om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant palliatieve zorg.

Implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ- en GGZ- sector sluit hierbij aan. Door de inzet van de zorgconsulent voelen zorgverleners zich ondersteund om de palliatieve zorg in de laatste levensfase vorm te geven. Familie voelt zich daarbij ondersteund en betrokken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de concrete, patiëntgerichte palliatieve zorg door:

  • Advanced care planning
  • Meer comfort door betere behandeling van symptomen
  • Patiënten overlijden op de plek van voorkeur.

Daarnaast beogen de organisaties door de inzet van de zorgconsulent het beleid en speciale hulpmiddelen ten aanzien van palliatieve zorg verder te ontwikkelen.
Het project wordt in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg uitgevoerd door De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en RIBW K/AM.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website