Projectomschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder en hebben veelal een kwetsbare gezondheid. Palliatieve zorg eist nadrukkelijker en gedurende een langere periode een plaats op in het leven van cliënten. De ervaring leert ons dat er voor het organiseren en uitvoeren van palliatieve zorg meer ondersteuning en kennis noodzakelijk is. Met dit project heeft Koraal Groep een impuls gegeven aan palliatieve zorg en zo de condities verbeteren voor de zorg rond het levenseinde. 

Resultaten: Opleiden van zorgconsulenten en participatie netwerk palliatieve zorg

Door implementatie van de cursus “Zorgconsulent palliatieve zorg” (ontwikkeld door IKNL en zorginstellingen) zijn volgens plan zorgconsulenten aangesteld en opgeleid voor palliatieve zorg. Deze informeren en ondersteunen zorgprofessionals in de praktijk. Deze ondersteuning vindt plaats in praktijksituaties van palliatieve zorg of in de laatste levensfase. Tevens maken deze zorgconsulenten gebruik van de Signaleringsbox. Op deze wijze hebben wij de kwaliteit van zorg c.q. kwaliteit van leven en sterven van een cliënt en zijn of haar naaste(n) verbeterd.

Door participatie in het netwerk Palliatieve Zorg hebben we de verbinding gezocht en gevonden met collega-instellingen. Op deze wijze kunnen we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen en in beeld krijgen wat andere organisaties (of welke onderdelen hiervan) uit het netwerk te bieden hebben op het onderwerp palliatieve zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website