Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Perspectieven van patiënten met een migratieachtergrond worden vaak niet meegenomen in onderzoek in de palliatieve zorg. We hebben daarom patiënten en naasten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst geïnterviewd over wat belangrijk is voor waardigheid in de laatste levensfase. Ook interviewden we verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Waardigheid blijkt dan bij geïnterviewde patiëntengroepen minder ingevuld te worden als individuele regie en zelfbeschikking maar als spirituele waardigheid (een goede relatie met God hebben) of als waardigheid waarin gezamenlijke besluiten als familie belangrijk zijn. De bevindingen zijn verwerkt in een e-learning en verdiepende opdrachten voor het MBO, HBO en WO. Ook organiseerden we voorlichtingsbijeenkomsten in buurthuizen en moskeeën. Hiermee is het nadenken en praten met anderen over een waardige laatste levensfase gestimuleerd en is verdere informatie gegeven over waardige palliatieve zorg. De e-learning met opdrachten en het materiaal voor de voorlichtingsbijeenkomsten zijn gratis beschikbaar.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Waardigheid blijkt dan bij geïnterviewde patiëntengroepen minder ingevuld te worden als individuele regie en zelfbeschikking maar als spirituele waardigheid (een goede relatie met God hebben) of als waardigheid waarin gezamenlijke besluiten als familie belangrijk zijn. De bevindingen zijn verwerkt in een e-learning en verdiepende opdrachten voor het MBO, HBO en WO. Ook organiseerden we voorlichtingsbijeenkomsten in buurthuizen en moskeeën. Hiermee is het nadenken en praten met anderen over een waardige laatste levensfase gestimuleerd en is verdere informatie gegeven over waardige palliatieve zorg. De e-learning met opdrachten en het materiaal voor de voorlichtingsbijeenkomsten zijn gratis beschikbaar.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Behoud van waardigheid in de laatste levensfase en waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rond waardigheid weerspiegelen vooral ‘Nederlandse’ waarden en normen, zoals recht op zelfbeschikking. Het is de vraag of deze lezing van waardigheid gedeeld wordt door de steeds groter wordende groep patiënten met een migratieachtergrond die palliatieve zorg behoeft.

 

In dit project wordt met interviews onderzocht wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst en hun naasten. Ook wordt zo inzicht verkregen in de competenties die zorgverleners nodig hebben om waardigheid van alle patiënten te ondersteunen.

 

Op basis van deze inzichten worden trainingen voor zorgverleners ontwikkeld en voorlichting aan patiënten van diverse etnische herkomst en hun naasten gegeven. Ook wordt de kennis verwerkt in scholing aan mbo-, hbo- en geneeskundestudenten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een voorlopige analyse van de interviews die gehouden zijn met ernstig zieke Turkse, Marokkaanse en Surinaamse patiënten en hun naasten laat een verscheidenheid aan belevingen zien met betrekking tot waardigheid. Naast het behouden van inspraak en onafhankelijkheid, zijn een respectvolle bejegening, relaties met familie en anderen en met aandacht verzorgd worden van belang voor behoud van waardigheid. Geloof, vertrouwen op God/Allah en het kunnen uitoefenen van godsdienstige gewoonten en rituelen worden dikwijls genoemd als bron van (mentale) kracht, en kunnen helpen bij het behouden van waardigheid, bijvoorbeeld doordat geloof bijdraagt aan de acceptatie van de ziekte en het naderend overlijden. Ook beheerst gedrag, geduld en goed zijn voor anderen worden als onderdeel gezien van iemands waardigheid. Tot slot laten de interviews zien hoe de waarden ‘hoop houden op genezing’ en ‘helder van geest blijven’ soms op gespannen voet staan met de directheid en waarden van Nederlandse zorgverleners.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het behoud van waardigheid van patiënten in de laatste levensfase en het bevorderen van waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Daarbij gaat het bij waardigheid om de waarde die we aan ons zelf hechten en denken dat anderen aan ons hechten. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rondom waardigheid weerspiegelen vooral waarden van autochtone Nederlanders. Er ligt een sterke nadruk op waarden als autonomie, regie, onafhankelijkheid en recht op zelfbeschikking. Waardigheid wordt dan als synoniem gezien met de mogelijkheid van een persoon om tot het einde van het leven autonomie en controle te houden. Het is de vraag of deze lezing van waardigheid gedeeld wordt door de steeds groter wordende groep patiënten van niet westerse herkomst die palliatieve zorg behoeft. Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is echter sterk cultureel bepaald . Binnen het voorgestelde project wordt met interviews onderzocht wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst en hun naasten, en wat voor hen van belang is voor een waardige dood. Ook wordt zo inzicht verkregen in de competenties die zorgverleners moeten hebben om waardigheid van patiënten van diverse etnische herkomst te ondersteunen of te vergroten. Op basis van de verkregen inzichten zullen trainingen voor zorgverleners ontwikkeld worden en voor voorlichting aan patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten. Ook zal de kennis verwerkt worden in scholing aan geneeskundestudenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website