Projectomschrijving

Behoud van waardigheid in de laatste levensfase en waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rond waardigheid weerspiegelen vooral waarden en normen van autochtone Nederlanders, zoals recht op zelfbeschikking. Het is de vraag of deze lezing van waardigheid gedeeld wordt door de steeds groter wordende groep patiënten van niet-westerse herkomst die palliatieve zorg behoeft.

Onderzoek

In dit project wordt met interviews onderzocht wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse-, Marokkaanse- en Surinaamse herkomst en hun naasten. Ook wordt zo inzicht verkregen in de competenties die zorgverleners nodig hebben om waardigheid van alle patiënten te ondersteunen. Op basis van deze inzichten worden trainingen voor zorgverleners ontwikkeld en voorlichting aan patiënten van diverse etnische herkomst en hun naasten gegeven. Ook wordt de kennis verwerkt in scholing aan geneeskundestudenten.

Resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website