Projectomschrijving

In Nederland wordt palliatieve zorg als generalistische zorg gezien. Dit betekent dat zorgverleners, afhankelijk van hun rol in het proces, palliatieve zorg moeten kunnen geven. Daarnaast wordt verwacht inzicht te hebben wanneer de gespecialiseerde zorgverlener moet worden geraadpleegd. Dit stelt eisen aan de kennis en kunde van alle zorgverleners, zowel in de eerste als in de 2e-lijn.

Doel: goed landelijk onderwijsaanbod voor zorgverleners in de palliatieve zorg

In dit project worden aanbevelingen gedaan voor een toekomstgericht, efficiënt en kwalitatief goed landelijk onderwijsaanbod voor professionele zorgverleners op elk niveau in de palliatieve zorg.

Proces: inventarisatie, aanvulling, analyse en adviezen

Het project bestaat uit 3 fasen:

  • Inventarisatie van het huidige onderwijsaanbod, overzicht van stakeholders en van ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot palliatieve zorg. Het opstellen van een raamplan.
  • Inhoudelijke aanvulling, analyse en duiding van de vanuit de inventarisaties verkregen informatie.
  • Conclusies opstellen van advies en aanbevelingen, deze worden juni 2016 aangeboden.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website