Projectomschrijving

Veel patiënten in Nederland belanden in de laatste drie levensmaanden in een ziekenhuis. Soms zelfs in meerdere zorginstellingen. Dat is belastend voor de patiënt, en voor zijn naasten. Veruit de meeste Nederlanders zouden dan ook het liefste thuis willen sterven. Het voorkomen van een ziekenhuisopname is daarmee een belangrijk doel van palliatieve zorg

Waarom worden patiënten kort voor hun overlijden opgenomen? Welke omstandigheden werken daar aan mee? En is dat te vermijden? Op die vragen zoekt dit project antwoorden. Die zullen allereerst komen uit een analyse van gegevens over ziekenhuisopnamen van mensen die zijn overleden aan een chronische terminale ziekte.

Daarnaast komen de inzichten uit circa 400 vragenlijstonderzoeken en circa 15 diepte-interviews met huisartsen, wijkverpleegkundigen en nabestaanden. Bovendien zal via expertbijeenkomsten een overzicht van interventies worden opgesteld die ziekenhuisopnamen wellicht kunnen vermijden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website