Projectomschrijving

In het geval van een dodelijk verlopende ziekte hebben patiënten en naasten tijd nodig om zich voor te bereiden op het levenseinde. Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners op tijd spreken over de laatste levensfase. Voor een tijdige afstemming van de zorg met de huisarts, is een markeringsinstrument nodig dat de specialist ondersteunt in de herkenning van de laatste levensfase.

Onderzoek

We volgden gedurende een jaar een groep van 867 patiënten met uitgezaaide kanker en een groep van 366 patiënten met COPD. Bij inclusie is voor deze patiënten de ‘surprise question’ door de behandelaar beantwoord. Ook verzamelden we klinische en ziektespecifieke factoren die volgens een literatuuronderzoek gerelateerd zijn aan overlijden. We inventariseerden bij zowel artsen als patiënten wensen en behoeften rond het markeren en vervolgens bespreken van de laatste levensfase.

Resultaten

In dit project ontwikkelden we markeringsinstrumenten voor de 2 groepen patiënten. Beide instrumenten combineren de ‘surprise question’ met ziektespecifieke factoren. Door deze combinatie konden zorgverleners het overlijden binnen een jaar beter voorspellen dan met de ‘surprise question’ alleen. De markeringsinstrumenten verwerkten we in een e-learning om de arts te ondersteunen bij het voeren van een zogenaamd markeringsgesprek.

Impact

We willen met de resultaten stimuleren dat de medisch specialist de laatste levensfase van patiënten herkent en tijdig met hen spreekt over verwachtingen en behandelkeuzes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website