Projectomschrijving

De zorgmodule palliatieve zorg is op locatie Zon & Schild verspreid en toegepast bij mensen met een ongeneeslijke ziekte én een psychiatrische achtergrond. Het toepassen van de module heeft geholpen om een samenhangende werkwijze te ontwikkelen, aanvullend op al bestaande werkwijze.

Voor het werken met de zorgmodule palliatieve zorg is een checklist ontwikkeld die ook als evaluatie-instrument gebruikt wordt. Met het stellen van de surprise question wordt palliatieve zorg sneller gemarkeerd door de somatisch artsen én andere hulpverleners. Verdere implementatie volgt bij verschillende ambulante teams. Een handzaam kaartje over de surprise question is in samenwerking met het netwerk palliatieve zorg Eemland ontwikkeld.

Voor professionals is een training ontwikkeld hoe elementen van de zorgmodule in de praktijk toe te passen zijn.

Informatie over dit project is te krijgen via h.dekam@ggzcentraal.nl

Gerelateerd project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website