Projectomschrijving

Aanleiding

Veel mensen weten weinig of niets over zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven. Dat is ook zo voor veel mensen met een migratieachtergrond. Daarom maakte Pharos in een eerder project films in 4 talen en organiseerde zij voorlichtingsbijeenkomsten om het gesprek op gang te brengen. Zorgorganisaties en Netwerken Palliatieve Zorg vinden het moeilijk om mensen met een migratieachtergrond te bereiken.

Doel

We willen graag dat meer mensen weten welke zorg er is in de laatste fase van het leven. Mensen kunnen dan beter beslissingen nemen, voorbereid zijn en meer regie nemen over hun eigen leven en de zorg die zij nodig hebben. We organiseerden opnieuw voorlichtingsbijeenkomsten in meer regio’s. En betrokken daar organisaties in de zorg bij. Zo leerden mensen met een migratieachtergrond en zorgorganisaties elkaar kennen binnen de Netwerken Palliatieve Zorg.

Werkwijze

We trainden oude en nieuwe voorlichters om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over palliatieve zorg voor migranten. Ze deden dat in regio's met grote groepen migranten van Turkse, Marokkaanse, Chinese, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. De voorlichters kregen een draaiboek, een PowerPoint, posters en ansichtkaarten. Ook maakten we nieuwe filmfragmenten waarin huisartsen in het Turks, Papiaments en Tamazight uitleg geven over morfinegebruik, palliatieve sedatie en euthanasie. Er was veel overleg met de Netwerken Palliatieve Zorg zodat zij de voorlichters leerden kennen.

Resultaten

Door de coronapandemie hebben we veel minder bijeenkomsten kunnen organiseren dan gepland. Toch leidden we nieuwe voorlichters op. We voegden filmfragmenten over nieuwe onderwerpen toe aan www.pharos.nl/ingesprek. De Netwerken Palliatieve Zorg hebben de voorlichters leren kennen, alhoewel dat nog beter kan. De bijeenkomsten en de materialen leveren een bijdrage aan meer aandacht voor interculturele zorg. In de hele maatschappij zien we deze aandacht terug.

Context

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Om zorg en ondersteuning zo goed mogelijk aan te sluiten op wensen en behoeften van élke patiënt in de palliatieve fase, en hun naasten, is het nodig om rekening te houden met gezondheidsverschillen en verschillen in culturele achtergronden. Met ons programma Palliantie investeren we in onderzoek naar hoe zorgverleners en zorgorganisaties in de palliatieve zorg dit het beste kunnen doen. Dit project is daar 1 van.

Ontwikkelde materialen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website