Projectomschrijving

Hoe verspreid je een goed hulpmiddel?
 
Zorgpad Stervensfase  
Het Zorgpad Stervensfase is sinds 2009 in Nederland op grote schaal ingevoerd. Het wordt gebruikt in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en de thuiszorg. Onderzoek èn praktijk zien een positief effect bij gebruik van dit instrument. 
 
Landelijke invoering
De invoering  verloopt in Nederland op heel verschillende manieren. In feite weten we niet goed wat het effect is van deze verschillende werkwijzen. Is de ene manier beter dan de andere? Zijn er dingen die je juist wel of juist niet moet doen? Wie kunnen dit het beste doen? 
 
Het project
Dit project biedt een beschrijving van deze verschillende manieren.  Het wil antwoord geven op de vraag wat een goede manier van invoeren is: wat zijn belangrijke factoren voor succes en wat moest je juist niet doen? Als we dat weten is het een voorbeeld voor invoering van andere kwaliteitsinstrumenten in de palliatieve zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website