Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

implementatie van de ON2 methodiek leidt ertoe dat: Zorgverleners van de deelnemende organisaties hebben oog voor de naasten van alle patiënten/bewoners die in de palliatieve fase zijn;

Zij geven deze naasten voorzorg, en na overlijden nazorg aan nabestaanden, zoals geformuleerd in hun maatwerkplan* van aanpak waarin onderdelen van de voorzorg en nazorg zijn beschreven;

Zij hebben het geven van structurele aandacht voor naasten en nabestaanden opgenomen in de werkprocessen van de organisatie.

 

De partners in het Netwerk Palliatieve zorg Midden-Holland hebben het Kwaliteitskader palliatieve zorg omarmd. Zoals het Kwaliteitskader voorschrijft, is het van groot belang om oog te hebben voor de naasten. Rouwen begint bij het stellen van een fatale diagnose. De verwanten anticiperen hierop. Door dit goed te begeleiden kunnen de verwanten het rouwproces beter voltooien. Maar wat is goed? We weten dat “het niet goed begeleiden” van rouw bij verwanten kan leiden tot ernstig mate van beperking in sociaal en beroepsmatig functioneren. Bij het verlenen van de palliatieve zorg, ontstaat de unieke situatie dat de verwanten mede begeleidt kunnen worden. In Midden-Holland willen meerdere partijen deze begeleiding professioneel en methodisch inzetten, zodat het maximale bereikt kan worden. Deze verbeterslag willen we maken middels de ON2 methodiek met meer partijen dan de deelnemers aan dit onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website