Projectomschrijving

In het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland (Transmuraal Netwerk MH) gaan 3 organisaties werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

Werkwijze

Binnen ON2 worden 4 ZonMw-projecten die aandacht hebben voor naasten bijeengebracht: Oog voor Naasten, Mantelzorg op Maat, InCaSu@home en Werkboek Rouwzorg. Daarnaast zorgt Pharos ervoor dat de methodiek ook aansluit bij de behoeftes van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. De 3 deelnemende organisaties (De Zevenster, Welthuis en ZorgBrug) gaan intern kijken hoe de ON2 methodiek te implementeren en te borgen is en laten andere belangstellende organisaties uit het netwerk meeliften.

Verwacht resultaat

Het doel van deelname aan het ON2 project is zorgen dat alle naasten in regio Midden Holland als vanzelfsprekend aandacht krijgen van zorgverleners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website