Projectomschrijving

Om kwalitatieve goede zorg in de laatste levensfase te kunnen bieden, is multidisciplinaire samenwerking en goede communicatie essentieel om de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten te “verstaan” en hierop aan te sluiten. Soms ontbreken geschikte materialen als hulpmiddel om in gesprek te gaan.

Ipse de Bruggen heeft ervoor gekozen om het goede voorbeeld Sterven op je Eigen Manier (STEM) te implementeren met als doel:

  • Verbeteren van contactvaardigheden begeleiders
  • Inzicht op toepasbaarheid van STEM voor VGZ sector en ontwikkelen van materialen

Resultaten van het project

STEM inspiratie cyclus heeft gezorgd voor:

  • Verbeteren van contactvaardigheden medewerkers 
  • Praktijk gerichte verbeterplannen voor teams- Bewustwording bij zorg professionals
  • Inzicht op toepasbaarheid van STEM voor VGZ sector. STEM inspiratiecyclus is goed toepasbaar voor de VGZ sector. Ook andere VGZ instellingen hebben profijt bij het inzetten van deze inspiratiecyclus.

Het verbeterproject heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor medewerkers. Belangrijk, want zij vormen immers de spil in het bieden van kwalitatief goede zorg in de laatste levensfase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website