Projectomschrijving

In Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek is gebleken dat zowel professionele als informele zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg t.a.v. communicatie niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen leveren. 

Doelstelling

Bij 3 hospices, 1 palliatieve unit (verpleeghuis), 2 VPTZ-organisaties en 1 inloophuis de palliatieve zorg verbeteren door: 

  • Een open communicatie over het levenseinde in het algemeen en tussen zorgvragers en informele/formele hulpverleners in het bijzonder te bevorderen.
  • Patiënten en naasten in staat te stellen regie te voeren t.b.v. zorg die op hun specifieke wensen, behoeften en waarden is afgestemd.
  • Aandacht te hebben voor zorgbehoeften van zorgvragers op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.
  • De zorg tussen professionele en informele zorgverleners goed op elkaar af te stemmen. 

Resultaat

Een stevige impuls aan de verbetering van de palliatieve zorg in beide regio’s. 

Belangrijkste verbeterpunten waren gericht op: 

  • Goede markering van de stervensfase.
  • Het doen van aannames.
  • Meer eenheid in de communicatie creëren.
  • Het bespreekbaar maken van de stervensfase.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website