Projectomschrijving

Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. Bij mensen met dementie vraagt dit om specifieke kennis en gebruik van specifieke signaleringsinstrumenten. 

Resultaat: structurele kwaliteitsverbetering signaleringsset en versterking van samenwerking tussen zorgverleners en Ketenzorg Dementie

Uitvoering van een blended-learning programma heeft geleid tot een structurele kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase. De 240 deelnemers uit 12 organisaties hebben leren werken met de signaleringsset palliatieve zorg voor verzorgenden, ontwikkeld door het IKNL, en specifieke kennis opgedaan over palliatieve zorg voor mensen met dementie. De set is inmiddels aangevuld met specifieke informatie en signaleringsinstrumenten voor deze doelgroep. Daarnaast is de samenwerking tussen zorgverleners in de palliatieve zorg en de Ketenzorg Dementie versterkt. 

Met de signaleringsset hebben verzorgenden een instrument in handen dat hen helpt bij het vroegtijdig signaleren en concreet maken van zorgproblemen. Het versterkt de multidisciplinaire samenwerking en verbetert de communicatie met o.a. artsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website