Projectomschrijving

Aanleiding

In 2015 is in 8 netwerken palliatieve zorg een inventarisatieonderzoek gedaan naar uitdagingen in de palliatieve zorg. Alle netwerken gaven aan dat onvoldoende samenwerking en overdracht tussen zorgverleners uit het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis (ook aangeduid als transmurale samenwerking) 1 van de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg is.

Doel

Het verbeteren van de kwaliteit van (samenwerking in) de palliatieve zorg en door een betere samenwerking ook de kwaliteit van leven van patiënten en naasten in de laatste levensfase.

Werkwijze

In 7 netwerken palliatieve zorg in Zuidwest-Nederland werd een verbetertraject rond samenwerking uitgevoerd. Netwerken kozen zelf waarmee ze aan de slag wilden. In elk verbetertraject vond actieonderzoek plaats: de onderzoekers volgden intensief wat er gebeurde rond de transmurale samenwerking.

Resultaten

De transmurale samenwerking in de deelnemende netwerken tussen zorgverleners is verbeterd. Dit resulteerde in betere kwaliteit van leven voor de patiënt en naasten, zonder dat dat om extra onverwachte inspanningen van zorgverleners of patiënten en naasten vroeg. Dit bleek uit:

  • Meer samenwerking van consultatieteams palliatieve zorg in en buiten het ziekenhuis.
  • De ontwikkeling van transmurale zorgpaden waarmee inmiddels de eerste ervaringen zijn opgedaan.
  • Meer aandacht voor de medische- en verpleegkundige overdracht van patiënten in de palliatieve fase die uit het ziekenhuis worden ontslagen.
  • De start van een polikliniek palliatieve zorg met veel aandacht voor samenwerking tussen ziekenhuis en huisarts.

Context

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Ontwikkelde resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website