Projectomschrijving

Aanleiding

Dak- en thuislozen met een ernstige ziekte krijgen vaak pas laat in een ziekteproces palliatieve zorg, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel.

Doel

Met het project 'Tijdige en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- en thuisloos zijn' verbeteren we de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen door het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie.

Werkwijze

In 3 verschillende regio’s ontwikkelden en implementeerden we een consultatiefunctie, waarin een consulentenduo, 1 vanuit de palliatieve zorg en 1 vanuit de maatschappelijke opvang, samenwerkt. Naast het uitvoeren van consultaties (advies geven aan hulpverleners over patiënten die palliatieve zorg nodig hadden) nemen ze deel aan multidisciplinair overleg en geven ze nascholing over bijvoorbeeld de basisprincipes van palliatieve zorg of over pijnbestrijding bij mensen die verslaafd zijn. Met evaluatieonderzoek gingen we na hoe de implementatie van de consultatiefunctie is verlopen en wat de meerwaarde ervan is voor de verschillende betrokkenen.

Resultaten

In alle 3 de regio’s is de interventie succesvol ingevoerd. Bij de implementatie was het belangrijk om de interventie regionaal aan te passen en af te stemmen op de daar aanwezige wensen en mogelijkheden. Verder bleek uit het onderzoek dat de interventie van meerwaarde is voor zowel patiënten als professionals, op het gebied van samenwerking tussen disciplines, vaardigheden van professionals, en de kwaliteit en timing van palliatieve zorg aan dak- en thuislozen. De combinatie van consultatie, training en multidisciplinaire bijeenkomsten zorgt dat deze elkaar versterken. Op basis van de ervaringen in 3 regio’s maakten we een draaiboek met tips en voorbeelden over het versterken van de samenwerking tussen palliatieve zorg en maatschappelijke opvang, waarmee men ook in andere regio’s aan de slag kan.

Context

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor dak- en thuislozen in de palliatieve zorg. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Dit betekent goede samenwerking tussen disciplines en vaardigheden van professionals op palliatieve zorg. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website