Projectomschrijving

Probleemstelling

Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen wordt vaak pas laat in een ziekteproces geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel. 

Doel

Verbeteren van palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen.

Dit willen wij verbeteren door het ontwikkelen, implementeren van een consultatiefunctie. In drie verschillende regio’s  zal in dit project ervaring op gedaan worden met het ontwikkelen en implementeren van de consultatiefunctie. 

Spil in de werkzaamheden is een consulentenduo, een consulent vanuit de palliatieve zorg en een vanuit de maatschappelijke opvang zodat zij elkaar aanvullen in benodigde kennis op het gebied van palliatieve zorg en omgaan met (ex-)dak- en thuislozen. Zij zullen consultaties doen en deskundigheidsbevordering geven. 

Doel van de evaluatie is om na te gaan: 

(a) hoe de implementatie van de consultatiefunctie verlopen is
(b) wat de meerwaarde ervan is voor de verschillende betrokkenen. 

De evaluatie zal aanknopingspunten bieden voor verbetering in verspreiding, implementatie en borging.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website