Projectomschrijving

In Nederland overlijden jaarlijks 58.000 mensen aan een chronische ziekte. Chronische ziektes kennen vaak een grillig verloop. Dat maakt het extra moeilijk om tijdig te spreken over voorkeuren voor zorg in de laatste levensfase. 

Doel: gewenste en ontvangen zorg voor chronisch zieken en naasten

De gewenste zorg en de ontvangen zorg sluiten vervolgens vaak niet op elkaar aan. Bij Advance Care Planning (ACP) denken patiënten over hun voorkeuren en doelen van zorg na en bespreken ze die met naasten en (huis)arts. ACP is bewezen effectief in het beter op elkaar laten aansluiten van gewenste en ontvangen zorg.

Proces: ontwikkelen en implementeren van een landelijke ACP keuzehulp

Ons project richt zich op het ontwikkelen van een landelijke ACP keuzehulp, vooral voor chronisch zieken en naasten. De keuzehulp wordt digitaal aangeboden, met als voordelen de permanente beschikbaarheid voor iedereen en het thuis in eigen tempo kunnen bekijken. Een dergelijke keuzehulp is er nog niet. Met de eindgebruikers ontwikkelen, evalueren en implementeren we deze ACP keuzehulp, die wordt ingebed in thuisarts.nl.

Resultaten

Vervolgproject over opschaling van de keuzehulp

Artikel in Pal voor U

Met de Thuisartskeuzehulp kan iedereen wensen en behoeften aan zorg en behandeling bepalen, bespreken en vastleggen. In de 2020-editie van Pal voor U werd de keuzehulp uitgelicht, en vertelden een patiënt, een naaste en een huisarts hier meer over.

> Bekijk het artikel in Pal voor U

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website