Projectomschrijving

Uit een analyse van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) kwam naar voren dat open communicatie over de palliatieve fase en het levenseinde als moeilijk wordt ervaren door professionals. Het gebruik van het goed voorbeeld 'STEM' zou hier een oplossing voor moeten zijn. STEM is geïmplementeerd bij  alle netwerkpartners van het NPWM, namelijk huisartsen, verpleeghuis, ziekenhuis en hospices. Het doel was de zorggever bewust te maken van de diversiteit in wensen en behoeften in de laatste levensfase.
Er zijn een groot aantal zorgprofessionals opgeleid door middel van de inspiratiecyclus en er zijn een groot aantal mensen opgeleid via train-de-trainer om het gedachtegoed van STEM te verspreiden. Medewerkers omarmen het gedachtegoed van STEM en het voldoet duidelijk aan een behoefte bij verpleegkundigen, verzorgenden, etc. Daarnaast worden de opgeleide trainers volop ingezet om andere zorgprofessionals in de organisaties te trainen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website