Projectomschrijving

Resultaat: Toegenomen bewustwording en vaardigheid STEM

In de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dronten en Lelystad zijn de betrokken cure- en care-organisaties met de vrijwilligers terminale zorg getraind in STEM (sterven op je eigen manier). Het project heeft geleid tot toegenomen bewustwording en vaardigheid. Deelnemers kunnen nu beter aansluiten bij de diversiteit in wensen en behoeften van mensen en hun naasten in de laatste levensfase. De samenwerking tussen de verschillende (in)formele partners is versterkt.

17 STEM trainers zijn beschikbaar om bewustwordingsbijeenkomsten te verzorgen. Alle 9 zorgorganisaties formuleerden concrete plannen om het STEM gedachtegoed in 2017 binnen de eigen instelling te verspreiden. Ondersteuning van de deelnemers/trainers door een aparte projectleider – naast de STEM docent – bleek waardevol. Een ondersteunende en actieve rol is weggelegd voor het netwerk Palliatieve zorg met betrekking tot het uitvoeren/onderhouden/uitbreiden van STEM scholingen/workshops in de deelnemende organisaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website