Projectomschrijving

Palliatieve zorg richt zich op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorgbehoeften van mensen in de laatste levensfase. Het vormgeven aan de spirituele dimensie is niet eenvoudig.

Doel: spiritualiteit concreet maken en verlegenheid rond spiritualiteit overwinnen

In dit project zoeken we naar manieren om huisartsen en wijkverpleging toe te rusten om de spirituele dimensie van palliatieve zorg voor patiënten die thuis verblijven te ontsluiten. Door de toepassing van rituelen kunnen zij spiritualiteit concreet maken en de verlegenheid die dit begrip vaak omringt overwinnen.

Rituelen zijn gestileerde en geformaliseerde handelingen die functioneel zijn, maar ook een symbooldimensie hebben. Het kan daarbij gaan om het aansteken van een kaars, maar bijvoorbeeld ook om het met aandacht aansluiten van een pomp voor pijnstilling.

Proces: literatuurstudie, analyse van voorbeeldpraktijken en interviews

Het project is opgebouwd uit een literatuuronderzoek, een analyse van voorbeeldpraktijken, en interviews met patiënten en familie. Het beoogde eindproduct is een trainingsmodule ‘ritueel handelen’ voor zorgverleners in de eerste lijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website