Projectomschrijving

Signalering in de palliatieve zorg

Verzorgenden in de Netwerken Palliatieve Zorg in regio’s Haaglanden en Midden Holland hadden onvoldoende kennis en ervaring om goede kwaliteit palliatieve zorg te kunnen leveren. Hierdoor is door Respect Zorggroep en Zorgpartners Midden Holland de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ geïmplementeerd. Verzorgenden hebben een gezamenlijk gedragen set signalering ontwikkeld voor klachten en symptomen en hier een plan aan kunnen verbinden. 

Signaleringsset voor meer kennis en vaardigheden in palliatieve zorg

11 verzorgenden bij Respect Zorggroep en 18 verzorgenden bij Zorgpartners hebben de train de trainer cursus gevolgd en hebben hun opgedane kennis verspreid in hun teams. Hierdoor hebben bij Respect Zorggroep en bij Zorgpartners respectievelijk 40 en 32 verzorgenden meer kennis en vaardigheden in de palliatieve zorg. Verzorgenden kunnen beter signalen opvangen van cliënten en deze omzetten in verbeteringen in de zorg. Daarnaast is er in de regio een eenheid in beleid ten aanzien van palliatieve zorgverlening. De set signalering staat op alle afdelingen en kunnen op elk moment worden ingezien.

Film 'De signaleringsbox. Signalering in de palliatieve fase'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website