Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2013 is in de regio Noord-Holland Noord de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd bij 50 thuiszorgteams, 21 verzorgingshuizen, 4 verpleeghuizen en 2 instellingen voor de verstandelijk gehandicapten zorg. Tevens is de denk- en werkmethode opgenomen in het lesprogramma van het ROC-Kop van Noord-Holland, het Horizoncollege in Alkmaar en Hoorn en in de basisscholing voor verzorgenden van de netwerken. 750 signaleringsboxen zijn verspreid. Om de kwaliteit van de SB te waarborgen is de SB op een eenduidige wijze ingevoerd en gebruikt. In samenwerking met het IKNL is een train-de-trainer-programma ontwikkeld voor projectleiders die hierdoor in staat werden gesteld het gebruik van de SB in hun organisatie te implementeren. Via dit programma zijn 6 x 20 projectleiders geschoold. Zij behoren nu tot de gebruikersgroep en 2 x per jaar wordt een bijeenkomst gepland om hen te ondersteunen en op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Het implementatietraject kost tijd. Verzorgenden zijn enthousiast om in een tijd van veel veranderingen in organisaties en daarbuiten, heel concreet met de inhoud van het werk bezig te zijn. Het gebruik van de SB is een goede manier om de behoeftes van de clienten in kaart te brengen en de juiste vragen te stellen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

6 x 20 deelprojectleiders zijn geschoold. Binnen 50 thuiszorgteams, 21 verzorgingshuizen, 5 verpleeghuizen, 3 organisaties voor de verstandelijk gehandicapten sector wordt gewerkt met de signaleringsbox. Bij het ROC- Kop van Noord-Holland is de signaleringsbox als prestatie-indicator opgenomen bij de lesmodules verlies en rouw voor niveau drie en vier. Ook het Horizoncollege in Alkmaar en Hoorn heeft het gebruik van de signaleringsbox opgenomen in hun lesprogramma. 750 Signaleringsboxen zijn verspreid in Noord-Holland Noord.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de drie netwerken Palliatieve Zorg West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland wordt samengewerkt om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. De kerngroepen van deze netwerken signaleren leemten en knelpunten in de zorg ten aanzien van het signaleren door verzorgenden. Verzorgenden hebben een belangrijke taak in het totale zorgproces omdat zij frequenter en langduriger contact hebben met de zorgvrager en de naasten. De verzorgende is daardoor vaak de eerste die kan signaleren dat er iets aan de hand is.

Onderliggend project beoogt de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door verzorgenden te laten werken volgens de denk-en werkmethode “Signalering in de palliatieve fase”. Omdat Tweederde van de mensen sterft in een setting waar verzorgenden aan het bed staan is het belangrijk om verzorgenden te scholen in het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website