Projectomschrijving

Doel

Binnen de 3 Netwerken Palliatieve Zorg West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland is gestart met het project Signalering in de palliatieve fase middels het implementeren van de signaleringsbox. 50 thuiszorgteams, 15 verzorgingshuizen en 4 verpleeghuizen doen mee aan dit implementatietraject. Streven is dat de signaleringsbox na 1 jaar in deze organisaties is geïmplementeerd.

Werkwijze

Elke organisatie stelt een trainer aan die de verzorgenden van de eigen organisatie gaat trainen in het gebruik van de signaleringsbox. Deze trainers behoren tot de gebruikersgroep. Voor deze groep plannen we 2 keer per jaar een bijeenkomst m hen te ondersteunen en op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de signaleringsbox koppelen we aan de trainers.

Implementatie

Na de projectperiode zetten we een scholingssysteem op volgens het model van Palliatieve Educatie Teams, waarmee de trainers 4 keer per jaar geschoold worden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website