Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de regio Midden- en Zuid- Kennemerland is in een jaar tijd binnen twee grote VVT organisaties in verschillende teams van de intra- en extramurale zorg de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd.

De betrokken organisaties gaan na afloop van het project ook andere teams in de intra- en extramurale zorg scholen in de denk- en werkmethode. Daarnaast krijgt de Signaleringsbox een structurele plek in de werkprocessen van de organisaties.

Door dit implementatieproject zijn de professionele vaardigheden van verzorgenden op het gebied van palliatieve zorg verbeterd en is er een impuls gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van de regionale palliatieve zorg.

De organisaties zullen samen met het netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid- Kennemerland zorg dragen en toezien op verdere uitrol en borging van de denk- en werkmethode binnen de betrokken organisaties en eventuele andere zorgorganisaties in de regio.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn 9 teams binnen de verpleeghuizen en woonzorgcentra en 6 thuiszorgteams verzorgenden en verpleegkundigen getraind en begeleid in de denk- en werkmethode “Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden”.

Door gebruik te maken van de denk- en werkmethode zijn verzorgenden beter in staat om zorgproblemen te herkennen en te formuleren waardoor zij een betere gesprekspartner zijn voor hun collega’s en artsen met wie zij samenwerken wat uiteindelijk de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid Kennemerland wordt samengewerkt om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant palliatieve zorg. Deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers is onderdeel hiervan. Implementatie van de signaleringsbox sluit hierbij aan. Twee grote VVT- instellingen willen hierin het voortouw nemen en hebben verbeterpunten geïnventariseerd. Hieruit bleek de behoefte aan meer kennis en vaardigheden van verzorgenden om problemen op het terrein van lichamelijk en geestelijk welbevinden te signaleren, monitoren en evalueren. Dit project beoogt de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren door verzorgenden te laten werken met de werk- en denkmethode "Signalering in de palliatieve fase". Na implementatie vindt terugkoppeling plaats naar de andere netwerkpartners waarna dit goede voorbeeld ook bij de andere VVT-organisaties geïmplementeerd kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website