Projectomschrijving

Binnen 1 jaar is de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd in tenminste 8 thuiszorgteams, 4 teams in woonzorgcentra en 4 teams in verpleeghuizen binnen twee VVT-organisaties van het netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid-Kennemerland.

Beoogd resultaat:

  • Na afloop van de projectperiode wordt er gewerkt met de Signaleringsbox bij tenminste 8 thuiszorgteams, 8 teams in verpleeghuizen en woonzorgcentra
  • Verzorgenden en de betrokken verpleegkundigen weten hoe zij de Signaleringsbox moeten gebruiken
  • Professionele vaardigheden als doorvragen, luisteren en observeren zowel in contact met zorgvragers en naasten als in contact met collega’s is verbeterd
  • De afstemming binnen het gehele multi- of interdisciplinaire behandelteam is versterkt
  • Patiënten en naasten ervaren dat de zorg op hun specifieke wensen, behoeften en waarden is afgestemd en dat zij de regie behouden
  • Minimaal 20 zorgvragers en naasten geven aan tevreden te zijn over de aandacht en de kwaliteit van de zorg in de palliatieve fase.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website