Projectomschrijving

Verzorgenden hebben een belangrijke taak bij het verzorgen van mensen in hun laatste levensfase. Zij merken belangrijke klachten en veranderingen in de gezondheidstoestand van patiënten  vaak als eerste op. Als deze goed in kaart worden gebracht, leidt dat tot verbetering van de zorg.

De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ helpt verzorgenden niet alleen bij het vroegtijdig signaleren van zorgproblemen, maar ook bij het op waarde schatten van veranderingen en het verwoorden van zorgproblemen aan verpleegkundigen of artsen. De signaleringsbox ondersteunt verzorgenden bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen.

De box bestaat uit:

  • Stappenplan en signaleringskaarten
  • Achtergrondinformatie over zorgproblemen (vertaling richtlijnen)
  • Werkbladen voor het noteren van bevindingen.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website