Projectomschrijving

Implementatie van Signaleringsset

Het doel van dit project was het verbeteren van palliatieve zorg aan patiënten door middel van het implementeren van de Signaleringset. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een belangrijke taak in het totale zorgproces. Het is belangrijk dat men in een vroeg stadium wordt geschoold zodat signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen de kwaliteit van zorg verbeterd.

Ambassadeurs zijn geschoold en verzorgen workshops

Er zijn 18 ambassadeurs geschoold. De ambassadeurs werken binnen hun eigen organisatie met elkaar samen. Dit heeft als voordeel dat men elkaar aanvult en samen de teams begeleid. Daarnaast hebben de ambassadeurs workshops gegeven om de deelnemers van de overige deelnemende organisaties van het netwerk te enthousiasmeren. 2 keer per jaar worden de ambassadeurs gecoacht.

De resultaten zijn meer bewustwording over palliatieve zorg, bewustwording van methodisch werken en aandacht voor de verschillende dimensies van palliatieve zorg. De grootste winst is dat de vraag van de zorgvrager centraal staat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website