Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de regio Zaanstreek-Waterland is in een jaar tijd in verschillende teams van de intra- en extramurale zorg de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd.

 

De betrokken organisaties gaan de denk- en werkmethode organisatiebreed implementeren en gaan na afloop van het project ook de andere teams in de intra- en extramurale zorg scholen in de denk- en werkmethode.

Door dit implementatieproject zijn de professionele vaardigheden van verzorgenden op het gebied van palliatieve zorg verbeterd en is er een grote impuls gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van de regionale palliaiteve zorg.

 

De organisaties zullen samen met het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland zorg dragen en toezien op verdere uitrol en borging van de denk- en werkmethode binnen de betrokken organisaties en evt. andere zorgorganisaties in de regio.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn er bij 6 verzorgingshuizen, 14 thuiszorgteams en 3 verpleeghuizen verzorgenden en/of coördinatoren getraind die in de eigen organisatie de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden gaan implementeren.

 

Door gebruik te maken van de denk- en werkmethode zijn verzorgenden beter in staat om zorgproblemen te herkennen en te formuleren waardoor zij een betere gesprekspartner zijn voor hun collega’s en artsen met wie zij samenwerken wat uiteindelijk de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komt.

 

Uitkomsten van een effectmeting geven een indicatie van de kwaliteit van zorg negen maanden ná de start van de implementatie van dit verbeterproject:

- Nabestaanden beoordelen de kwaliteit van zorg met een gemiddelde van 8,5.

- Een meerderheid (71%) van de nabestaanden geeft aan dat hun zieke naaste in de laatste maand voor overlijden op diens plaats van voorkeur verbleef.

- De documentatie rondom wensen voor zorg en behandeling rond het levenseinde lijkt gedurende het project toegenomen te zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting project Signalering door verzorgenden in de palliatieve zorg in Zaanstreek-Waterland.

 

Binnen het netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland wordt samengewerkt om de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te verbeteren. De kerngroep van het netwerk signaleert leemten en knelpunten in de zorg ten aanzien van het signaleren door verzorgenden. Verzorgenden hebben een belangrijke taak in het totale zorgproces omdat zij frequenter en langduriger contact hebben met de zorgvrager en de naasten. De verzorgende is daardoor vaak de eerste die kan signaleren dat er iets aan de hand is.

Onderliggend project beoogt de kwaliteit van de palliatieve zorg in regio Zaanstreek-Waterland te verbeteren door verzorgenden te laten werken volgens de denk-en werkmethode “Signalering in de palliatieve fase”. Omdat tweederde van de mensen sterft in een setting waar verzorgenden aan het bed staan is het belangrijk om verzorgenden te scholen in het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website