Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verzorgenden IG niveau 3 beschikken over de SignaleringsBox. Dit is een instrument ter ondersteuning van het uitvoeren van observaties, het signaleren, het ondernemen van acties en het communiceren

in relatie tot de palliatieve cliënt. Dit instrument kan de verzorgende gebruiken om te komen

tot een goede omschrijving van de zorgvraag in het Zorgleefplan en voor het opstellen en

invullen van de bijbehorende zorgdoelen. Ook kan de verzorgende de juiste symptomen

signaleren en deze proactief communiceren met andere disciplines, zoals de Specialist Ouderengeneeskunde en huisarts. Dit draagt bij aan verbeterde kwaliteit van zorg door een goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. De zorgvrager en de verzorgende zijn gelijkwaardige gesprekspartners in het zoeken naar de meest optimale zorg. De vijf deelnemende organisaties aan dit project hebben de samenwerking om tot de implementatie van de SignaleringsBox te komen als positief ervaren. Het is een praktisch instrument, waarbij zowel bij medewerkers als bij cliënten snel resultaten zichtbaar zijn.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Palliatieve Netwerk Waardenland ziet de volgende resultaten van dit project:

- Het project draag bij aan de deskundigheid van de verzorgenden.

- Verzorgenden leren het niet pluis gevoel om te zetten in gestructureerde observaties en acties.

- De verzorgende is door gebruik te maken van deze denk- en werkmethode beter in staat om zorgproblemen te herkennen, te formuleren en is hierdoor een betere gesprekspartner voor hun collega’s en artsen.

- De verzorgende voelt zich zelfverzekerder door deze methode, waardoor de multidisciplinaire samenwerking beter tot stand komt.

- Het samenwerken van de organisaties aan één verbetertraject binnen het netwerk palliatieve zorg is een succesfactor, organisaties weten elkaar te vinden en ervaringen worden gedeeld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting:

Het verbeterproject signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden, wordt ingediend door 5 organisaties binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. In gezamenlijkheid zijn we tot deze projectaanvraag gekomen omdat het verbeteren van de zorg rondom de palliatieve cliënt en de naasten, in de regio van grote waarde is. Deze waarde is niet alleen uit te drukken in geld of gewone woorden, daarom hebben we gekozen om de essentie van onze aanvraag weer te geven in een gedicht. Het geven van zorg in de laatste fase is zo uniek, die fase kun je niet meer overdoen. De cliënt en de naasten begeleid je als professional zodanig dat deze laatste fase voor de cliënt zo comfortabel mogelijk is. En de naasten ondersteun je zodat zij deze laatste fase beleven als een afscheidsperiode, waar zij later ondanks alle verdriet, positief op terug kunnen zien.

 

 

De Gestorvene

 

Zeven maal om de aarde te gaan,

als het zou moeten op handen en voeten;

zeven maal, om die ene te groeten

die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde te gaan

 

Zeven maal over de zeeën te gaan,

schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

kon uit de dood ik die ene doen keren.

Zevenmaal over de zeeën te gaan -

zeven maal, om met zijn tweeën te staan

 

Ida Gerhardt

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website