Projectomschrijving

Doel

5 zorgaanbieders uit het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland implementeren Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden. Doel is het leveren van betere kwaliteit van zorg door goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. Maatwerk voor iedere cliënt en naaste staat centraal.

Toepassing
De verzorgende IG niveau 3, heeft met de signaleringsbox een praktisch instrument voor het uitvoeren van observaties, het ondernemen van acties en communicatie mbt de palliatieve cliënt. Symptomen worden gesignaleerd en pro-actief gecommuniceerd met andere disciplines. De signaleringsbox helpt bij een concrete omschrijving van de zorgvraag van de cliënt en het opstellen van zorgdoelen in het zorgleefplan.

Implementatie
Een regionale werkgroep is verantwoordelijk voor scholing, informeren van de netwerkleden van het NPZ Waardenland, onderhouden van contacten met betrokken organisaties in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website