Projectomschrijving

De situatie van verpleeghuisbewoners verandert voortdurend. Het is belangrijk dit snel op te merken en te bespreken. Door dit ‘signaleren en markeren’ kan de zorg worden aangepast aan de veranderende zorgbehoeften. Omdat verzorgenden de meeste tijd met bewoners doorbrengen, hebben zij hierbij een belangrijke rol.

Onderzoek

In het SigMa project is gewerkt aan het verbeteren van het signaleren en markeren. Met ‘action research’ zijn verzorgenden zelf maximaal betrokken bij dit proces. Onderzoekers ondersteunden verzorgenden in 10 verpleeghuizen bij het kiezen en toepassen van ‘instrumenten’ (tools, vragenlijsten, methoden) die hen kunnen helpen. De deelnemende zorgteams kozen daarvoor instrumenten die aansloten bij door hen ervaren knelpunten en probeerden verschillende instrumenten uit. Er is ook informatie ingewonnen bij andere disciplines zoals artsen, verpleegkundigen en geestelijk verzorgers.

Resultaten

Op basis van de ervaringen in de praktijk is de SigMa-methodiek ontwikkeld. Dit is een beschrijving van de gevolgde methode: een stappenplan met video’s waarmee verpleeghuizen zelf op zoek kunnen gaan naar een geschikt instrument. De instrumenten die in de praktijk goed toepasbaar bleken, zijn opgenomen in de bij de methodiek horende SigMa-set.

Impact

Het project stimuleert het gebruik van instrumenten en verstevigt de signalerende rol van verzorgenden. Daarmee draagt het project bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg voor verpleeghuisbewoners.

Interview

Het team van Jenny van der Steen ontwikkelde een stappenplan waarmee verzorgenden zelf bepalen welk instrument voor hen bruikbaar is. Sommige instrumenten werden daarmee ook verbeterd. 'De Signaleringslijn is daar een prachtig voorbeeld van. Het voorgelegde instrument inspireerde verzorgenden tot verbeteringen ervan,' aldus Van der Steen.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website