Projectomschrijving

In dit onderzoek staat de bepaling van de validiteit en bruikbaarheid van een screeningsinstrument centraal dat depressieve stoornissen vroegtijdig kan detecteren. Een dergelijk instrument is belangrijk gezien de hoge prevalentie van depressieve stoornissen, grote impact op de kwaliteit van leven en de mogelijke onderdiagnostiek. Een goed screeningsinstrument, de Beck Depression Inventory II, is beschikbaar. De Nederlandse versie van dit instrument is echter nog niet gevalideerd voor gebruik bij oncologische patiënten in de palliatieve fase.
Aan de helft van de huisartsen is de SCAN diagnose bekend gemaakt, aan de andere helft niet. Zodoende inventariseren de onderzoekers wat deze informatie betekent voor het gevoerde beleid en het beloop.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website