Projectomschrijving

Het doel van het project was om het goede voorbeeld 'Palliatieve zorg bij dementie' te implementeren. De verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg draagt bij aan het meer op gestandaardiseerde wijze verlenen van palliatieve zorg.
Het resultaat van de implementatie van het goede voorbeeld is dat bij veel zorgmedewerkers de deskundigheid is vergroot. Daarnaast draagt de kennisuitwisseling tussen de dementieconsulenten en casemanagers palliatieve zorg bij aan betere zorg  en dit heeft geleid tot efficiënte samenwerking.
De aandacht voor het onderwerp heeft bijgedragen aan bewustwording  van de noodzaak om mensen met dementie en hun naasten voor te lichten en te ondersteunen bij levenseinde vraagstukken. Door het project is in de regio draagvlak ontstaan om gezamenlijk in te zetten op verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website