Projectomschrijving

Doel
Palliatieve zorg begint wanneer de diagnose dementie is gesteld. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaats vindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. De visie vanuit beide netwerken is dat de verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg verbetering kan opleveren aan alle mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Toepassing

Het optimaliseren van palliatieve zorg voor mensen met dementie, door goed op elkaar afgestemde zorg en door de zorg doelmatig te organiseren. Zorg die aansluit bij specifieke wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten.

Implementatie
Het goede voorbeeld biedt deskundigheidsbevordering bij medewerkers netwerken over palliatieve zorg bij mensen met dementie, verbetering in aandacht voor zorgbehoefte bij mensen met dementie op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak, sociale kaarten voor beide netwerken, overdraagbare producten voor andere professionals, zorgorganisaties en netwerken in Nederland, waaronder een aangepaste handreiking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website