Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft als doel om meer wetenschappelijke kennis te verzamelen over de gespreksvoering met de directe naasten van ernstig zieke patiënten over ingrijpende beslissingen aangaande hun behandelbeleid. Dit betreft patiënten die liggen opgenomen op de neonatale -, pediatrische - of volwassen intensive care.

 

Focus ligt op:

• Patiënten die niet (meer) zelf kunnen beslissen en bij wie er ernstige zorgen bestaan over hun (resterende) kwaliteit van leven;

• Morele - en communicatieve dilemma's in de besluitvorming en gespreksvoering met de directe naasten van deze patiënten.

 

Uiteindelijke doel van dit project is om de huidige gesprekspraktijken te helpen verbeteren.

 

Type onderzoek:

Conversatie-analytisch, kwalitatief, exploratief en praktijkgericht

 

Duur van het totale project:

september 2017 tot juni 2021

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project zal de volgende resultaten opleveren:

 

- Wetenschappelijke artikelen

- Overzichtsartikel met daarin de belangrijkste bevindingen, bedoeld voor een breed publiek

- Twee checklists, een bedoeld voor artsen en een bedoeld voor naasten, met als werktitel ‘Praten over ingrijpende behandelbeslissingen’ (in aanvulling op de huidige checklists ‘Praten over het levenseinde’ van de KNMG)

- Trainingsmodules voor neonatologen, kinderarts-intensivisten en intensivisten (al dan niet in opleiding)

- Draaiboek voor geleide intervisie over de eigen gesprekspraktijk, bestemd voor artsen die werkzaam zijn op een NICU, PICU of ICU

- Podcastserie in samenwerking met de NTR

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op de neonatale -, pediatrische – en volwassen intensive care worden dagelijks verstrekkende behandelbeslissingen genomen. Vaak zijn kritieke patiënten zelf niet (meer) in staat om te beslissen over hun behandelbeleid. Het zijn hun naasten die dit in hun plaats moeten doen.

Open en gelijkwaardige gesprekken, waarin artsen en naasten hun kennis, ervaringen, zorgen en voorkeuren delen, dragen bij aan een weloverwogen beslissing waarin de kwaliteit van leven van de patiënt centraal staat en – als het niet anders meer kan – een waardig sterven.

De kunst om gesprekken op deze manier vorm en inhoud te geven vraagt grote communicatieve vaardigheden van artsen. Dat geldt eens te meer in onze veelkleurige, multigodsdienstige samenleving waarin er grote verschillen bestaan tussen naasten onderling en tussen naasten en professionals in hoe men aankijkt tegen de zin en betekenis van leven en sterven.

 

Met dit project willen we bijdragen aan concrete verbeteringen in het overleg- en besluitvormingsproces met naasten binnen de intensive care.

Allereerst door een gedetailleerd inzicht te krijgen in hoe op dit moment met naasten gesproken wordt over beslissingen om al dan niet af te zien van een levensondersteunende behandeling en in de factoren die een gezamenlijk overlegproces belemmeren of juist bevorderen. Dit doen we op basis van audio-opnames van real life gesprekken.

 

Vervolgens zullen we op basis van deze inzichten drie producten ontwikkelen: 1) een interactieve database met daarop onder meer een negental verfilmingen van ingewikkelde en precaire momenten in besluitvormende gesprekken, korte interviews met naasten en professionals en do's and don'ts; 2) trainingsprogramma’s voor neonatologen, kinderintensivisten en intensivisten (al dan niet in opleiding) en 3) een flowchart voor het overleg- en besluitvormingsproces rond wilsonbekwame patiënten op NICU, PICU en IC.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website