Projectomschrijving

Elk jaar overlijden in Nederland 1400 kinderen en ± 5000 kinderen krijgen een levensbedreigende aandoening. Voor deze kinderen en hun ouders is optimale palliatieve zorg essentieel. Lange tijd was er in Nederland geen eenduidige richtlijn voor palliatieve zorg bij kinderen.

Onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) ontwikkeld, samen met alle bij palliatieve zorg betrokkenen inclusief ouders. Deze richtlijn bevat een samenvatting van kennis en aanbevelingen gegeven voor symptoombehandeling en besluitvorming.

Werkwijze

Kennis over hoe palliatieve zorg voor kinderen het best georganiseerd kan worden is moeilijk te verkrijgen, omdat die vaak in kleine groepen wordt opgedaan en te weinig wordt gedeeld. Om de kennis hierover bij professionals en ouders te verkrijgen organiseerde dit project een 'Open Space'-bijeenkomst. Dit is een methode om in korte tijd, effectief kennis over complexe thema’s te verzamelen. Elke deelnemer had invloed op het eindresultaat. De hiermee verzamelde kennis gebruikten we in de richtlijn om onderbouwde aanbevelingen te geven over organisatie van palliatieve zorg bij kinderen.

Resultaat

> Bekijk de NVK-richtlijn 'Palliatieve zorg voor kinderen'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website