Projectomschrijving

Elk jaar overlijden in Nederland 1400 kinderen en ± 5000 kinderen krijgen een levensbedreigende aandoening. Voor deze kinderen en hun ouders is optimale palliatieve zorg essentieel. Op dit moment is er in Nederland geen eenduidige richtlijn voor palliatieve zorg bij kinderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft besloten een richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) te maken, samen met alle bij palliatieve zorg betrokkenen inclusief ouders. In deze richtlijn wordt kennis samengevat en worden aanbevelingen gegeven voor symptoombehandeling en besluitvorming.

Kennis over hoe palliatieve zorg voor kinderen het best georganiseerd kan worden is moeilijk te verkrijgen omdat die vaak in kleine groepen wordt opgedaan en te weinig wordt gedeeld. Om de kennis hierover bij professionals en ouders te verkrijgen wordt een 'Open Space' bijeenkomst georganiseerd. Dit is een methode om in korte tijd, effectief kennis over complexe thema’s te verzamelen. Elke deelnemer heeft invloed op het eindresultaat. De hiermee verzamelde kennis gebruiken we in de richtlijn om onderbouwde aanbevelingen te geven over organisatie van palliatieve zorg bij kinderen.

NVK richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website