Projectomschrijving

Bij de helft van de patiënten is in de stervenfase sprake van reutelen: een luidruchtige ademhaling veroorzaakt door de aanwezigheid van slijm in de hogere ademhalingswegen. Voor de naasten kan het reutelende geluid verontrustend zijn. Voorlichting en houdingsverandering zijn de aanbevolen handelingen. Als het reutelen desondanks als belastend wordt ervaren, kunnen medicijnen worden overwogen. Er is echter geen bewijs voor het effect van deze medicijnen op het reutelen.

Doel van de studie

In deze studie wordt het effect van scopolaminebutyl op het voorkómen van reutelen onderzocht. Bij ingaan van de stervensfase zal de helft van de patiënten 4x daags scopolaminebutyl toegediend krijgen, de andere helft een placebo. Daarnaast worden na het overlijden vragenlijsten naar de nabestaande gestuurd om de beleving van deelname aan deze studie te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC en de hospicevoorzieningen Calando, Curamus, de Regenboog en Cadenza.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website