Projectomschrijving

Het consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland Flevoland bestaat sinds 2015 en omvat de 10 netwerken palliatieve zorg in onze regio, 2 Expertisecentra Palliatieve Zorg gevestigd in het VU medisch centrum (VUmc) en het Amsterdam Medisch Centrum (AMC), en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Doel

Missie van het consortium is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen en beschikbaarheid van optimale palliatieve zorg voor wie dat nodig heeft. Om die missie uit te voeren richtten wij bovenstaand consortium palliatieve zorg op.

Resultaten en impact

Na de oprichting is door de kwartiermakers, tot 1 januari 2017 gesubsidieerd binnen het programma Palliantie, hard gewerkt aan de onderlinge samenwerking. In de verslagperiode zijn de belangrijkste doelen bereikt: er is een goed lopende organisatie, waarin patiënten en naasten een bepalende stem hebben. Er zijn 13 projecten binnen het programma Palliantie gestart en er is samenwerking ontstaan met onder andere het onderwijsveld. Tegelijk is duidelijk dat de succesvolle samenwerking alleen duurzaam kan worden als er ondersteuning beschikbaar blijft.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website