Projectomschrijving

Inzicht in de psychosociale problemen van patiënten ontbreekt vaak bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Ook vragen ze meestal te weinig naar deze problemen en ontbreken gerichte vervolgacties.

Onderzoek

Het oncologisch centrum van het Deventer Ziekenhuis werkt - samen met andere betrokkenen zoals de cliëntenraad, patiëntvertegenwoordigers, medisch specialisten en onderzoekers/coaches - aan het implementeren van de gecombineerde gespreksinterventie.

Verwachte resultaten

Doel van deelname aan het project is te realiseren dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gesprekken voeren met patiënten over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit bespreken.

Verwachte impact

  • Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners.
  • Verhoging van competenties (kennis, vaardigheden en attitude) bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in het bespreken van psychosociale zorgbehoeften en problemen rondom intimiteit en seksualiteit en het plannen van gerichte vervolgacties.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website