Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

Drie verpleegkundige teams vanuit het Amsterdam UMC constateerden dat structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit lang niet altijd werden gevoerd. Daarbij ontbraken er gerichte vervolgacties.

 

Werkwijze/Onderzoek

Binnen Amsterdam UMC werd een contactpersoon en kartrekkers per afdeling aangesteld. Zij hebben de o.a. de context van elke afdeling die deelneemt in kaart gebracht inclusief de beïnvloedende factoren voor het slagen van het project waaronder de implementatie en de huidige ervaren kennis van verpleegkundigen over psychosociale zorg en intimiteit en seksualiteit.

Behoeften m.b.t. de training zijn meegenomen naar de landelijke co creatie bijeenkomsten en hebben een plek gevonden binnen de opzet training. Op basis van deze inventarisatie is het implementatieplan uitgewerkt. Helaas is door diverse omstandigheden het project vroegtijdig beëindigd.

 

Resultaten

De context van elke deelnemende afdeling is in kaart gebracht. Er is documentatie beschikbaar over de onderwerpen die deze doelgroep nodig hebben. Daarnaast is er kennis van de sociale kaart en is deelgenomen en input geleverd aan de landelijke co-creatie bijeenkomsten. De uitgebreide inventarisatie heeft geleid tot het maken van een implementatieplan.

 

Impact

Ondanks het vroegtijdig beëindigen van het project staat het onderwerp meer op de kaart. Door de inventarisatie en gericht met het onderwerp bezig zijn, zien zorgverleners nog meer het belang om het onderwerp psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Met deze bewustwording kunnen de zorgverleners aan de slag. Op termijn wil Amsterdam UMC samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam |Diemen (NPZA) het onderwerp een plek geven binnen de groep aandachtsvelders palliatieve zorg in de regio zodat het onderwerp niet verloren gaat binnen de eigen organisatie en binnen de regio.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen Amsterdam UMC is de context van elke deelnemende afdeling is in kaart gebracht waaronder de beïnvloedende factoren voor het slagen van het project en voor de implementatie, evenals de huidige ervaren kennis van verpleegkundigen over psychosociale zorg en intimiteit en seksualiteit. Er is in kaart gebracht aan welke vragen/gespreksonderwerpen het meest behoefte is onder de doelgroep en op welke wijze zij benaderd willen worden

Daarnaast is er documentatie beschikbaar gekomen over de onderwerpen die de doelgroep nodig heeft en is er nu kennis van de sociale kaart.

Behoeften m.b.t. de training zijn meegenomen naar de landelijke co creatie bijeenkomsten en hebben een plek gevonden binnen de opzet training.

De uitgebreide inventarisatie heeft geleid tot het maken van een implementatieplan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in Amsterdam UMC voeren nog in onvoldoende mate gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en over intimiteit en seksualiteit met patiënten met ongeneeslijke kanker. Inzicht in die psychosociale problemen en ernaar vragen ontbreekt daarom vaak, evenals gerichte vervolgacties. Hierdoor ontvangen patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Drie teams willen daarom graag meedoen met het project, en deelnemen aan implementatie van een gecombineerde interventie die bestaat uit gesprekshulpmiddelen De Lastmeter en PLISSIT.

In de deelnemende teams worden patiënten met kanker in de laatste levensfase behandeld en begeleid. Doel van deelname aan het project is om te realiseren dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gesprekken voeren met deze patiënten over psychosociale zorgbehoeften en over eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Dit moet leiden tot: 1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners 2. Verhoging van competenties (kennis, vaardigheden en attitude) bij verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten in het bespreken van psychosociale zorgbehoeften en problemen rondom intimiteit en seksualiteit, en in het plannen van gerichte vervolgacties.

Om dit doel te realiseren werkt elk team samen met andere betrokkenen, zoals patiënten vertegenwoordigers, medisch specialisten en onderzoekers/coaches aan het implementeren van de gecombineerde interventie. In deze samenwerking wordt gezocht naar en gekozen voor strategieën die de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) inbedden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website