Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland voert samen met Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar het project "Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker" uit. Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter niet altijd gevoerd en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

Werkwijze

In het project worden verpleegkundigen getraind en begeleid in het voeren van de gesprekken en het plannen van concrete vervolgacties. Ze maken daarbij gebruik van gesprekshulpmiddelen, te weten De Lastmeter (voor psychosociale zorgbehoeften) en PLISSIT (voor vragen over of problemen met intimiteit en seksualiteit). In het project gaan verpleegkundigen ook daadwerkelijk aan de slag met gebruik van deze gecombineerde interventie (De Lastmeter en PLISSIT) bij patiënten met kanker in de laatste levensfase. Op basis van de ervaringen uit dit project wordt een implementatie- en borgingsplan geschreven om de interventie ook toe te passen bij andere organisaties in de netwerkregio.

Verwacht resultaat

Het project wil bereiken dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Het resultaat hiervan zal zijn dat patiënten en hun partners betere kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven ervaren. Daarnaast zal het resultaat zijn dat verpleegkundigen over adequate kennis en gespreksvaardigheden beschikken voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website