Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Verpleegkundigen voeren nog in onvoldoende mate gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en over intimiteit en seksualiteit met patiënten in de laatste levensfase. Inzicht in die psychosociale problemen en ernaar vragen ontbreekt daarom vaak, evenals gerichte vervolgacties. Hierdoor ontvangen patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Ons voorstel is daarom gericht op implementatie van een gecombineerde interventie, bestaande uit de combinatie van gesprekshulpmiddelen PLISSIT en Lastmeter.

 

Doelstelling

Het doel van ons project is om te realiseren dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker in de laatste levensfase over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Deze structurele aandacht moet leiden tot:

1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners

2. Verhoging van competenties (kennis, vaardigheden en attitude) bij verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten in het bespreken van psychosociale zorgbehoeften en problemen rondom intimiteit en seksualiteit, en in het plannen van gerichte vervolgacties

 

Doelgroep

De primaire doelgroep betreft volwassen patiënten met ongeneeslijke kanker die in de laatste levensfase zijn, en zorg krijgen in (poli)klinische ziekenhuissettings of in de thuiszorg. Verpleegkundige en verpleegkundig specialisten stellen vast of patiënten in de laatste levensfase zijn met de Surprise Question ('Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?').

Secundaire doelgroep betreft eventuele partners van die patiënten. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die zorg en ondersteuning verlenen aan de voornoemde patiënten vormen in dit project de intermediaire doelgroep.

 

Interventie

In dit project wordt een gecombineerde interventie geïmplementeerd, bestaande uit een combinatie van de Lastmeter en het PLISSIT gespreksmodel. De Lastmeter is een gestructureerde lijst waarop een patiënt aan kan geven welke problemen en klachten hij ervaart, wat vervolgens uitgangspunt moet zijn voor een gesprek. Wanneer een seksueel probleem speelt, kan de verpleegkundige/verpleegkundig specialist het gespreksmodel PLISSIT toepassen: PLISSIT gaat uit van het principe van een stappenmodel, waarbij een verpleegkundige kan starten met het bespreekbaar maken van vragen over intimiteit en seksualiteit. Afhankelijk van de ernst van de klachten worden andere (zwaardere) interventies toegepast, zoals verwijzing naar een seksuoloog.

 

Onderzoeksmethoden en verwachte uitkomsten

Het project wordt uitgevoerd op basis van de principes van participatief actieonderzoek, bestaande uit de volgende fasen: 1. Aanloopfase; 2. Oriëntatiefase; 3 Diagnostische fase; 4. Ontwikkelfase; 5. Actiefase; 6. Evaluatiefase. In alle fasen is er in een zogenaamd ‘co-creatieteam’ nauwe samenwerking tussen de uitvoerende projectgroep en stakeholders uit de deelnemende instellingen. Stakeholders zijn o.a. verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, vertegenwoordigers van oncologische patiënten en hun partners, artsen, implementatiecoaches en seksuologen.

 

In het project gaan we in de evaluatiefase na of de implementatie van de gecombineerde interventie inderdaad leidt tot betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en meer kwaliteit van leven, zoals aangegeven door patiënten en partners uit de doelgroep. Daarnaast gaan we na of de ervaren competenties bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten t.a.v. het bespreken van psychosociale zorgbehoeften en problemen bij intimiteit en seksualiteit zijn toegenomen. Daarvoor wordt een mixed-methode design gebruikt, waarin kwalitatieve interviews, dossieranalyse en online vragenlijstonderzoek gecombineerd worden.

 

Verspreiding en implementatie

In het project wordt veel in implementatie geïnvesteerd, ook met het oog op duurzaam gebruik van de gecombineerde interventie na afloop van het project. Onder meer door directe betrokkenheid en actieve participatie van praktiserende verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, vergroten we de kans dat zij met de gecombineerde interventie ook op langere termijn doorgaan. De implementatie tijdens de projectfase zal bestaan uit een combinatie van strategieën om maximaal effect te bereiken bij de deelnemers. Training en coaching van zorgverleners zijn hierbij cruciaal. Andere strategieën worden in overleg met het co-creatieteam vastgesteld en op maat gemaakt voor participerende afdelingen/teams.

Projectresultaten zullen worden verspreid via verschillende kanalen: digitale berichten via websites en sociale media, trainingen, via publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften, en presentaties op relevante nationale en internationale symposia.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website