Projectomschrijving

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale behoeften te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen over intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

Onderzoek

Het doel van het project is dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. De implementatie van gesprekshulpmiddelen ondersteunt deze gesprekken. Het project werkt samen met andere betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van patiënten en partners, onderzoekers, implementatiecoaches en seksuologen. Samen zoeken en kiezen ze de beste manier om de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) in te bedden in de zorg. Uit evaluatie blijkt of dit ook leidt tot beter ervaren zorg en betere kennis.

Verwachte resultaten

De aandacht voor de eerdergenoemde gesprekken moet leiden tot:

  1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners
  2. Verbetering van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties

Verwachte impact

  1. Patiënten en naasten ervaren betere zorg doordat er aandacht is voor psychosociale behoeften, inclusief vragen over intimiteit en seksualiteit
  2. Verpleegkundigen voelen zich beter bekwaam in het voeren van gesprekken over psychosociale behoeften en over intimiteit en seksualiteit

Deelnemende netwerken

Artikel

Interview

Kunnen hulpmiddelen voor verpleegkundigen ervoor zorgen dat het gesprek wél op gang komt? Volgens Irene Jongerden (coördinator verpleegkundig onderzoek) is inhoudelijke borging belangrijk: 'Het vergt een goede coaching om deze kennis en vaardigheden in je dagelijkse praktijk toe te passen.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website