Projectomschrijving

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Deze gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak waardoor niet altijd de psychosociale ondersteuning wordt gegeven die nodig is.

Werkwijze

In dit project vindt samenwerking plaats tussen Stichting Humanitas Erasmus MC, Maasstadziekenhuis en NPZR&o. Het doel van het project is dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten over psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit, en deelnemen aan implementatie van een gecombineerde interventie die bestaat uit de gesprekshulpmiddelen De Lastmeter en PLISSIt. Om dit te realiseren werkt elk team samen met andere betrokkennen, zoals patiënten vertegenwoordigers, medisch specialisten en onderzoekers/coaches aan het implementeren van de gecombineerde interventie. In deze samenwerking wordt gezocht naar en gekozen voor strategieën die de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) inbedden.

Verwacht resultaat

Deze aandacht moet leiden tot:

  1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners
  2. Bevorderen van kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website